18 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ουρανός πάνω από το Oberrath (Düsseldorf)


Aνατολικά...


Βοριοανατολικά...


Λίγο πιο βοριότερα την Κυριακή των εκλογών...
Κρίμα που δεν ασχολήθηκα να αποκτήσω και την γερμανική ηποικοότητα. Έτσι δεν μπορώ να λάβω μέρος και μου μένει μόνον να παρακολουθώ τα αποτελέσματα ελπίζοντας να ειναι όλα για καλό.