13 Νοεμβρίου 2009

Δεκαοχτώ κλειδιά

Δεκαοχτώ κλειδιά
ένα κουβάρι
δοκίμασα σιγά σιγά
ποιο και που να κάνει

Δεκαοχτώ κλειδιά
της εισόδου τρία
για το κελάρι ένα δά
του σπιτιού ποιο; η απορία

Δεκαοχτώ κλειδιά
μα την αλήθεια δέκα και οχτώ
βαριά τεράστια αρμαθιά
θησαυροφυλάκιο τούτο το διαμέρισμα σωστό







6 Νοεμβρίου 2009

Ένα δευτερόλεπτο

Ένα δευτερόλεπτο μετά τις τέσσερις αρκεί να φέρει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω.
Μη χειρότερα που λένε.... Μη χειρότερα και πάλι καλά.