13 Νοεμβρίου 2009

Δεκαοχτώ κλειδιά

Δεκαοχτώ κλειδιά
ένα κουβάρι
δοκίμασα σιγά σιγά
ποιο και που να κάνει

Δεκαοχτώ κλειδιά
της εισόδου τρία
για το κελάρι ένα δά
του σπιτιού ποιο; η απορία

Δεκαοχτώ κλειδιά
μα την αλήθεια δέκα και οχτώ
βαριά τεράστια αρμαθιά
θησαυροφυλάκιο τούτο το διαμέρισμα σωστό6 Νοεμβρίου 2009

Ένα δευτερόλεπτο

Ένα δευτερόλεπτο μετά τις τέσσερις αρκεί να φέρει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω.
Μη χειρότερα που λένε.... Μη χειρότερα και πάλι καλά.