6 Νοεμβρίου 2009

Ένα δευτερόλεπτο

Ένα δευτερόλεπτο μετά τις τέσσερις αρκεί να φέρει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω.
Μη χειρότερα που λένε.... Μη χειρότερα και πάλι καλά.