3 Σεπτεμβρίου 2005

Εικονες της νυχτας


Σκοτάδι...
εκπομπές στην τηλεόραση...
ενημέρωση...
επικοινωνία...
μέσo έκφρασης.