29 Σεπτεμβρίου 2006

29. Sept 2002

Ο πρώτος μου θάνατος,
τα δεύτερα γεννέθλιά μου...

Mια ωριακή ημερομηνία που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσω!