23 Ιουνίου 2006

Aν ηταν ολα τοσο ευκολα οσο οι scripting γλωσσες...

#!/usr/bin/php

//initialize variables
$theHours = 24;
$theTasks = array('διαπαιδαγώγιση', 'δουλειά', 'δουλειές του σπιτιού', 'αθλητισμός', 'επικοινωνία με την οικογένεια', 'φιλίες', 'διάβασμα βιβλίων', 'blogging', 'γράψιμο', 'κινηματογράφος', 'άλλες δουλειές' );
$startingTime = $_SERVER['REQUEST_TIME'];
$startingTime = date("H:i:s");
$The_Day_Is_Over = 0;
//////

$query = GetYourTasksDone ($theTasks);
while ((count ($query) > 0) AND ($The_Day_Is_Over == 0)) {
$query = GetYourTasksDone ($query);
}
print 'Yuhu, για πρώτη φορά καταφέραμε να τελειώσουμε τις δουλειές μέσα στα όρια του εικοσιτετραώρου';

////////// functions
function GetYourTasksDone ($anyTasks) {
global $The_Day_Is_Over;
$OpenTasks =array('');

foreach ($anyTasks as $one_of_them) {
$current_Time = date("H:i:s");
$current_Time = explode(":", $current_Time);
if ($current_Time[0] < $theHours) {
$query = deligate ($one_of_them);
if (!($query)) {
$query = WorkOnIt (one_of_them);
if ($query) {
$query = resolve ($one_of_them);
}
} else {
print_r($OpenTasks);
array_push($OpenTasks,$one_of_them);
}

} else {
print_r($OpenTasks);
array_push($OpenTasks,$one_of_them);
$The_Day_Is_Over = 1;
}
}
return ($OpenTasks);

}

function deligate ($aTask) {
global $Helpers;
$theResult = 0;
// ask someone else to do the job
// theResult may or may not be 1
foreach ($Helpers as $person) {
if (eval($aTask)) {
$theResult = 1;
break;
}
}
result ($theResult);
}

function WorkOnIt ($aTask) {
$theResult = 0;
// in case nobody else can or wants to do it,
// do it yourself
// theResult may or may not be 1
if (eval($aTask)) {
$theResult = 1;
}
result ($theResult);
}

function resolve ($aTask) {
$theResult = 0;
// finish up
// theResult may or may not be 1
if (eval($aTask)) {
$theResult = 1;
}
result ($theResult);
}

function close ($aTask) {
$theResult = 0;
// close this task
// theResult may or may not be 1
if (eval($aTask)) {
$theResult = 1;
}
result ($theResult);
}
?>

ΥΓ. Για syntax coloring και σωστά tab δεν είχα εχθές διάθεση, εαν υπάρχει σήμερα θα τα προσθέσω...