23 Φεβρουαρίου 2007

Haiku

Συμπεριφορές
ξένων παιδιών ξεπέρνα
το δικό σου δες

...

Δεν αρκεί να θες
πρέπει να μπορείς και να
τους συμπαθήσεις

...

Όμορφη μέρα
επιστροφή άνοιξης
χειμώνος ήττα