1 Ιουνίου 2007

Haiku (x2)

Ω χαμόγελο
σβησμένο, σε λίγο θα
αναγεννηθείς
.
Απελπισία·
για δες πως σιγά ξεφτούν
τα χρώματά σου