8 Ιουνίου 2007

Συγκέντρωση

Συγκέντρωση λοιπόν
για να επιτευχθεί ο σκοπός.
Συγκέντρωση... Συγκέντρωση;
Σύμπτωση άραγε, που σε αυτήν την λέξη βρίσκω την επόμενη πρόταση;
Στο κέντρο [μου] 'συ.