28 Ιουνίου 2007

Ζητείται αιώρα...

Ζητείται αιώρα και εκπαιδευμένος Αεραγωγός*. Τόπος εργασίας: ελληνικό νησί της Δωδεκανήσου, ώρες εργασίας: 24, διάρκεια: 2 εβδομάδες, μισθός: ικανοποιητικός (εφόσον ικανοποιεί τον/την αιωρούμενο/η η εργασία)
---------
(*) Αεραγωγός: εκείνος που άγει τον αέρα, συνήθως χρησιμοποιώντας μια μεγάλη φτέρη κουνώντας την ρυθμικά μπρος πίσω;-)