20 Ιουνίου 2007

Καταναλώνω άρα ζω

Καταναλώνω
άρα ζω
δέχομαι ερεθίσματα από έξω
άρα υπάρχω

Παθητικά, ασταμάτητα
άρα δεν αντιδρώ

Καταναλώνω
άρα ζω
δέχομαι, αποδέχομαι
αυτά που άλλοι
θεωρούν καλά για μένα
άρα λειτουργώ
σωστά.


Καταναλώνω
άρα ζω
Mέχρι πότε;