28 Οκτωβρίου 2007

Η επιστροφή του γυρισμού

Το ανάλαφρο αποζητώ
αλλά πάλι το απορρίπτω,
αερόμυαλο φαντάζει
στο κουφιοκέφαλο εγώ

πως βάρυνα απορώ
αλήθεια αγωνιώ
ποια δύναμη να βρω
και να επιστρέψω