20 Οκτωβρίου 2007

Έτσι νοιώθω τελευταία...
λες και έρχεται κάτι να με πνίξει
λες και βρίσκομαι παγιδευμένη χωρίς διέξοδο
λες και κάτι θετικό αποδείχτηκε λάθος...

Έτσι νοιώθω τελευταία, δυστυχώς...