1 Οκτωβρίου 2007

Ταξίδι

Ακόμα δεν έφυγες
σε επιθύμησα και όλας
ακόμα δεν γύρισες
και χαίρομαι για την επιστροφή σου

Να είσαι καλά
Όπου και να΄σαι...καλή νύχτα!