25 Οκτωβρίου 2007

Προχώρα

Προχώρα καλύτερα
έτσι και αλλιώς
είναι πέρα των δυνάμεών σου
να σταματήσεις.