26 Μαΐου 2008

Αιωρούμαι

Δεν ξέρω τι έχω
δεν ξέρω που βρίσκομαι
κάπως λειτουργώ
στιγμές χαίρομαι
στιγμές απλά κινούμαι
αιωρούμαι

Αιωρούμαι και πλέω
από ένα παρόν
σε ένα μέλλον
σε ένα μέλλον κοντινό
και πολύπλοκο
το οποίο δε με χρειάζεται
για το οποίο δεν είμαι απαραίτητη

Δεν ξέρω τι έχω
δεν ξέρω που βρίσκομαι
κάπως λειτουργώ
στιγμές χαίρομαι
στιγμές απλά κινούμαι
αιωρούμαι