15 Μαΐου 2007

Ψάχνω, βρίσκω

Ιστορίες κρυμμένες στη σιωπή
Χρώματα στο σκοτάδι
Γεύσεις στην εγκράτεια
Ζωή στο χαρτί
Ψάχνω, βρίσκω