30 Δεκεμβρίου 2010

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

Κλείσαμε εδώ...
και σας περιμένουμε εκεί !
Στα προηγούμενα χρόνια, από τον Αύγουστο 2005 μέχρι σήμερα…

1176 κείμενα στο ViSta και 228 στο ViSta (De), 1404 συνολικά μεταφέρθηκαν.
Από τα σχόλια (4440; 4214 εδώ συν 226 στο γερμανικό) δυστυχώς μεταφέρθηκαν μόνον κάποια λίγα...

Άρα...το ηθικό νόημα είναι... ανοίξαμε και σας περιμένουμε από τώρα και έπειτα εδώ!