6 Οκτωβρίου 2009

Γιατί άραγε...

ελπίζουμε με ιδιαίτερη αγωνία αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε; Αντίθετα πάλι δεν μας κάνει εντύπωση αυτό που με σιγουριά μας ανήκει;