2 Ιουνίου 2009

Πόσο αληθές...

Μόλις διάβασα το επόμενο

...Endlich war es mir vergönnt, den Mythos der Penelope zu verstehen, über den ich bei weitem nicht als einziger einem Irrtum erlegen war: Machen wir nicht alle nachts in uns die Person zunichte, die wir bei Tag darstellen, und umgekehrt?...

και η δικιά μου ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά
...Επιτέλους ήμουν στην ευτυχή θέση να καταλαβάνω τον μύθο της Πηνελόπης, και ήμουν σίγουρος πως δεν ήμουν ο μόνος που είχε πέσει στο ίδιο λάθος: Δε καταστρέφουμε όλοι μας την νύχτα το πρόσωπο μέσα μας, το οποίο την ημέρα παρουσιάζουμε, και αντιστρόφως; ...

Από το βιβλίο "Der Professor" της Amélie Nothomb