1 Φεβρουαρίου 2008

Limerick

Ένας ψευδός χτίστης από το Παρίθι
έβρισκε ευχαρίστηση σε γυναικεία στήθη
με μικρή διαφορά
από άλλους αλλά
προτιμούσε αυτά του μεγέθους "ρεβίθι"